Nachttrein naar Venlo

Wie met de trein van of naar Venlo wil reizen na middernacht, ontdekt dat Venlo niet is aangesloten op het nachtnet. In Limburg rijden geen nachttreinen. Kan dat niet veranderen? GroenLinks en onafhankelijk raadslid Ali Oruç dienden een motie in om dat te onderzoeken. De motie werd gesteund door bijna de hele gemeenteraad.

GroenLinks ziet veel voordelen aan zo'n "Nachttrein naar Venlo". Veel studenten die in Venlo woonachtig zijn, studeren in steden als Eindhoven en Maastricht, waar het studentenleven niet stopt als de klok twaalf uur slaat. Maar ook voor een veel bredere groep zou de nachttrein een uitkomst zijn. Aansluiting op het nachtnet zou enorm bijdragen aan het vestigingsklimaat van Venlo en Limburg.

GroenLinks is helemaal vóór. Niet in de laatste plaats omdat de trein een schoon en veilig alternatief biedt voor ander verkeer en daarmee bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen.

Wethouder Erwin Boom (PvdA, Economie) zegde toe in gesprek te gaan met de provincie, andere steden en betrokken partijen als ProRail om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.