Het gaat om het perceel aan de noordkant van Velden met kadestraal nummer C11844 en C11845. Een gebied dat al 15 jaar braak ligt. Huub van Eijck (GroenLinks Venlo): "Nu kun je twee dingen doen: óf wachten op andere bedrijven, óf de bestemming omzetten naar wonen. Voor dit laatste hebben we gepleit."

Op dit moment zou "vanwege de woningcrisis, het bouwen van woningen de voorkeur moeten hebben," schrijft GroenLinks in een voorgenomen motie waarmee ze de stemming in de gemeenteraad peilt. Waarom kiest het college hier niet voor woningbouw? Ja, de bestemming die momenteel op het perceel rust, is die van "bedrijventerrein", maar op andere momenten voelde het college zich vrij om voorstellen te doen om bestemmingsplannen te wijzigen. Waarom nu niet?

Is het dan financieel? Brengt grond met bestemming "bedrijventerrein" meer op dan grond met de bestemming "wonen"? Integendeel, blijkt uit de cijfers in de aangekondigde motie: verkoop van deze grond met de bestemming wonen zou een financieel voordeel op kunnen leveren van ongeveer 900.000,- euro.

Helaas bleek al snel dat de motie niet op een meerderheid kon rekenen in de raadsvergadering van 24 november 2021, en is ze daarom teruggetrokken.