Bijeenkomst Herijking Subsidiebeleid - De terugblik

Afgelopen donderdag 18 april 2019 was het zover: stichtingen en verenigingen waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over de Herijking Subsidiebeleid die eraan komt. Onder het motto "De burger spreekt, de politiek luistert" vond een levendige discussie plaats. Politici die aanwezig waren, hadden alle kans om te horen wat leeft onder de betrokkenen, welke denkrichtingen populair zijn en hoe de meningen verdeeld zijn. Hier een terugblik. Duidelijk werd wel dat de reacties op de stellingen erg behoudend waren.

 

Voor de bijeenkomst hadden zich vijftig verenigingen en stichtingen aangemeld. De laatste dagen heeft de organisatie zelfs nog verenigingen moeten teleurstellen, omdat het aantal aanwezigen anders te groot dreigde te worden voor de gereserveerde zaal. Het thema leeft, dat is duidelijk!
 
Wim Janssen, fractievoorzitter van GroenLinks, opende de bijeenkomst, en sprak ten overstaan van de stichtingen en verenigingen uit: "We hopen met behulp van jullie inbreng te komen tot beleid dat wordt gedragen door jullie (de gesubsidieerde verenigingen en stichtingen van Venlo dus)."
 
Daarna gaf hij het woord aan Vincent Braam, die als onafhankelijk persoon de discussie begeleidde.
 
Op de bijeenkomst werden stellingen besproken. Aan het eind was er tijd om enkele stellingen te bespreken die door het publiek waren bedacht.
 
Als grote lijn mag geconcludeerd worden: wat er aan vernieuwingen te bedenken is, kon in deze zaal op weinig steun rekenen. Stellingen die te interpreteren waren alsof er op aangestuurd werd bepaalde verenigingen of stichtingen minder subsidie te geven, waren weinig populair. Ook was er weinig steun om wat aan de inkomstenkant te doen, door een (tijdelijke) verhoging van de OZB.
 
Het meeste support was er nog voor een stelling waarbij werd aangedrongen op minder bureaucratie en helderdere procedures. En als er dan - gedwongen - gekozen moest worden tussen verschillende soorten verenigingen, dan gingen de meeste stemmen naar verenigingen die de jeugd bedienden. "Nadruk van de subsidies moet liggen op de toekomst dus op de jeugd."
 
De betreffende top 5 zag er zo uit:
 
1. Jeugd
2. Sport
3. Cultuur en Muziek
4. Amateurkunsten
5. Burgerinitiatieven, wijkbudgetten
 
In de bijlage vindt u een aantal stellingen en reacties daarop die we uit de zaal konden optekenen.
 
GroenLinks kijkt terug op een interessante avond, waarin uitvoering is gegeven aan een van haar speerpunten: het betrekken van burgers. We hebben in elk geval een kijkje kunnen geven in de keuken, de vragen waar ook raadsleden mee worstelen, als er minder geld te verdelen is. Goed dat er zoveel raadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig waren. Naast GroenLinks waren VVD, PvdA, SP, EENLokaal, 50Plus, PVV en D66 aanwezig. De aanwezige raadsleden kunnen de geluiden die ze gehoord hebben meenemen naar de raad, daar ligt het mandaat van de besluitvorming.