Mijn naam is Ali-Haydar Çakmak. Ik ben politiek actief geworden, omdat ik om mij heen zag dat mensen in mijn omgeving het steeds moeilijker hadden om rond te komen, de verschillen tussen arm en rijk groter werden en dat de mentaliteit veranderde naar 'ieder voor zich’. Door mijn betrokkenheid met de mensen om mij heen, voel ik me verantwoordelijk om mij te verzetten tegen het onrecht in mijn buurt of waar dan ook ter wereld. Dit heb ik altijd gedaan en zal ik altijd blijven doen, omdat ik overtuigd ben dat de wereld kán veranderen.

Deze strijd is echter nog niet gestreden en wil ik voortzetten door het actievoeren op straat te combineren met het raadswerk. Binnen de gemeenteraad van Venlo wil ik de stem zijn van de mensen die hun vertrouwen in de politiek hebben verloren, van de mensen die de maatschappij draaiend houden, maar naar wie niet wordt geluisterd en van de jongeren van wie we terecht zeggen dat ze de toekomst zijn. Jongeren, voor wie het toekomstperspectief steeds onzekerder is geworden. Ik wil mij de komende vier jaar inzetten voor een duurzaam en sociaal Venlo voor iedereen.