Mijn naam is Willo Buskes. Ik ben geboren en getogen in Venlo met een oog voor de rest van de wereld. Voor mens én dier.

Mijn politieke ambities zijn: zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, autonoom mens die zijn eigen beslissingen kan nemen, zorgen voor transparant en leesbaar beleid dat hieraan bijdraagt en laten zien dat Venlo geen eiland is maar een stad met een voorbeeldfunctie voor onze regio op het gebied van (gezondheids)zorg, wonen en sámenleven. Stem GroenLinks, houd Venlo betrokken!