Vuurwerkvrije zone komt kleine stap dichterbij

Misschien krijgen we de komende jaarwisseling al vuurwerkvrije zones in Venlo. "Dat zou een mooi succes zijn voor een plan van GroenLinks Venlo," liet Wim Janssen (fractievoorzitter GroenLinks) op Facebook weten.

Wim Janssen stelde kritische vragen tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 13 november 2019. Het college, bij monde van burgemeester Antoin Scholten, had toegezegd te onderzoeken in hoeverre er in de verschillende wijken draagvlak is om te komen tot vuurwerkvrije zones in hun wijk. De resultaten van dit onderzoek zouden in oktober bekend worden gemaakt.

De burgemeester gaf aan dat hij nog geen resultaten bekend had gemaakt, omdat nog niet alle wijken gereageerd hadden op de vraag die hij had uitgezet. Sterker nog: alleen Venlo-Zuid had gereageerd. In Venlo-Zuid is daarvoor nu een speciaal comité opgericht. Scholten gaat met deze buurtbewoners in gesprek om te kijken wat zij zich van een vuurwerkvrije zone voorstellen.

GroenLinks is blij dat er toch, stapje voor stapje, voortgang geboekt wordt. We houden de vinger aan de pols in ons streven naar een vuurwerkvrij Venlo.