Wim Janssen (GroenLinks): "Dat mag wat kosten. We zien Brightlands als een voor de regio belangrijk project.  Het is positief dat de Universiteit Maastricht en BASF meedoen en onlangs heeft ook de Radboud Universiteit in Nijmegen interesse getoond. Ook voor de doorontwikkeling van Venlo als studentenstad is de campus een kans die we niet mogen laten liggen."

GroenLinks Venlo is wel kritisch op de financiële steun aan de Campus Vastgoed BV. Ook al is Venlo maar voor 24% eigenaar, en de provincie voor de overige 76%, het geld van de belastingbetaler moet goed worden besteed. GroenLinks heeft er in deze fase vooral op aangedrongen dat de raad grip blijft houden op de exploitatie van het vastgoed in het algemeen en Villa Flora in het bijzonder. Met name Villa Flora vraagt een kostbare kapitaalinjectie om het dak en de verwarming te maken.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek. GroenLinks heeft vertrouwen in het college: "Dat er nu nog een onderzoek loopt naar de toekomstbestendigheid van de gebouwen binnen de vastgoedcampus getuigt van een college dat diezelfde zorgen deelt. We willen geen financiële tegenvallers. De publiciteit rondom de campus moet positief zijn."

De resultaten van het vastgoedonderzoek komen voor de winter van dit jaar (2022) naar de raad. GroenLinks Venlo heeft, onder het voorbehoud dat hier geen financiële of andere verrassingen in ontdekt worden, de subsidievraag van Brightlands gehonoreerd.