Aanmelden is gewenst en kan via een mail naar venlo@groenlinks.nl. Hopelijk tot dan!

Schoonmakers, groen-onderhoud, in de zorg; waar het kan schakelt de (lokale) overheid marktpartijen in voor het uitvoeren van overheidstaken. Die markt leidt er toe dat bij het aanwijzen van de uitvoerder van een taak de nadruk al gauw komt te liggen op de prijs. Wie levert het goedkoopste product en vaak gaat dit ten koste van de kwaliteit van de diensten of wordt er gesneden in de arbeidsvoorwaarden van de mensen in dienst.

Misschien moeten we niet alles aan de markt overlaten, maar regie én uitvoering weer in eigen hand nemen. Zoals vroeger; mensen in dienst nemen van de gemeente of een publieke organisatie, met goede arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk loon!

Voordat er nieuwe besluiten worden genomen willen GroenLinks, PvdA en FNV samen met jullie het gesprek voeren. Daarom organiseren we op donderdag 28 maart 2024 gezamenlijk een publieksbijeenkomst over inbesteden en uitbesteden van gemeentelijke diensten. Arjo Klamer, hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, zal als spreker de avond inleiden. Iedereen is welkom om deel te nemen!