Uitbreiding bargeterminal goede ontwikkeling voor vervoer over water en rails

GroenLinks Venlo staat positief tegenover het plan de bargeterminal uit te breiden en krediet ter beschikking te stellen voor de grondexploitatie. Huub van Eijck stelde kritische vragen over met name de financiële randvoorwaarden, en de toekomst van de jachthaven en waterscouting. Goed onderhandelen en zorgvuldig met belanghebbenden omgaan is het devies. Maar GroenLinks ziet bovenal dat de plannen goed passen in de duurzame ambities die we hebben. Het goederenvervoer neemt de komende tijd enorm toe en vervoer over water en rails is dan minder belastend voor het milieu en dus duurzamer dan wegvervoer. De uitbreiding van de bargeterminal zien we daarom als een kans, ook voor werkgelegenheid en social return.

Het plan werd in de besluitvormende raadsvergadering van 27 februari 2019 unaniem aangenomen.