Steun voor brandweercommandant-idee van GroenLinks

Gisteravond was er een extra raadsvergadering over de crisis in het sociaal domein. Ons idee voor een "brandweercommandant" om deze crisis aan te pakken, vond brede steun. Sterker nog, het college geeft uitvoering aan dit idee,  dat wil zeggen dat iemand van buiten, die de zorgwereld door en door kent, en die ook weet hoe een ambtelijke organisatie werkt, en die beide werelden bij elkaar kan brengen, op het probleem wordt gezet.

In onze bijdrage aan de tweede termijn hebben we geconstateerd dat we elkaar (raad en college) gisteravond hebben gevonden op een aantal belangrijke hoofdlijnen:

  • Er komt snel een heldere analyse (wat is er fout gegaan)
  • Er komt snel een werkconferentie van raad, college, maatschappelijk veld en ambtenaren. Daarin bespreken we of de analyse klopt en wat de vervolgstappen zouden moeten zijn.
  • Er komt een crisismanager, die naast de gemeentesecretaris staat, met mandaat binnen de organisatie
  • Er komt een werkgroep (of iets dergelijks) van raadsleden die er met de neus bovenop gaan zitten
  • De raad zal 1 of 2-maandelijks op de hoogte worden gebracht van de voortgang.
  • Er wordt een claim neergelegd bij het Rijk

De GroenLinks fractie zal hierin een pro-actieve en kritische rol blijven pakken.