Het amendement waarvan GroenLinks Venlo de mede-indiener was, ziet op het toekennen van 125.000 euro uit de vrijgevallen ruimte van de VORAP als subsidie aan de Stichting Hagerhof. Daarmee kan de kinderboerderij voorlopig overeind gehouden worden. Het amendement behelst verder dat het college in gesprek gaat met de kinderboerderij over een reële structurele subsidie, zodat die zich kan blijven bezighouden met de activiteiten die horen bij haar ideële doelstellingen, zoals de verzorging van de dieren en de educatieve activiteiten voor kinderen.