De voltallige raad stemde afgelopen zaterdag in met het initiatief om vanavond (14 september 2022) te praten over de mogelijkheden om Venlonaren te ondersteunen bij armoede.

Bert Frings (GroenLinks Venlo), de initiatiefnemer. licht toe: 'Ik zeg nadrukkelijk “armoede” en niet alleen energie-armoede. Alhoewel de stijgende energieprijzen de motor vormen, zijn de prijsstijgingen over de hele linie schokkend. En wel zo dramatisch dat ook huishoudens met lage en middeninkomens in de knel komen. Een gezin met 2 kinderen heeft, met alle belastingaftrek en toeslagen in de bijstand een inkomen van 1794 (120%) netto. Zij ontvangen de energietoeslag van 1300 euro. Datzelfde gezin met 1,5 baan zit grofweg op een modaal inkomen van 2400 euro netto per maand (exclusief vakantiegeld). Als dan de boodschappen 20% duurder zijn geworden én je energiecontract van 250 naar 600-700 euro per maand gaat, kom je zeker in de problemen.'

GroenLinks is blij dat ook de rijksoverheid dit erkent en met een noodfonds komt voor mensen die dreigen te worden afgesloten van hun energielevering. Maar dan zijn we er nog niet. Wat kunnen we in Venlo voor onze burgers doen?

In het rondetafelgesprek dat 14 september jongstleden plaatsvond, stelde GroenLinks Venlo de volgende acties voor:

  • Noodfonds voor burgers én maatschappelijke instellingen (sportclubs, musea); toegankelijk voor burgers tot modaal;

  • Campagne voor toename melden, zodat iedereen weet waar ondersteuning te krijgen is. Met inschakeling van alle media en intermediairen;

  • Convenant vroegsignalering uitbreiden met banken. Deze hebben steeds meer afdelingen die problemen van hun klanten bij uitgaven signaleren. Afspraken maken over doorverwijzing. Zij zien eerder mensen dan de gemeente. (Bij voorbeeld: Rabo-bank);

  • Checken of voedselbank alsnog ondersteuning nodig heeft;

  • Ontheffing afvalstoffenheffing tijdelijk mogelijk?