Over Havenvisie: uitplaatsing Waterscouting morele plicht

Bij monde van raadslid Huub van Eijck heeft GroenLinks gereageerd op de Havenvisie, een raadsnotitie. GroenLinks kwam met enkele denkrichtingen die ze aan het college meegeeft. GroenLinks wil inzetten op een duurzame wijze van ontwikkelen en ziet kansen voor kennisontwikkeling op het gebied van logistiek en vervoer. "We moeten de stad worden waar de meest moderne kennis over deze thema's te verkrijgen is", zei hij. Over de situatie van de Waterscouting was hij helder: "We hebben de morele plicht te zoeken naar herlocatie elders."

"Eertijds hebben we geld gereserveerd voor beide projecten: uitbreiding van de bargeterminal en uitplaatsing van Jachthaven en Waterscouting. Nu lijkt dat hele bedrag opgeslokt door de verdubbeling van de bargeterminal en lijkt er niets meer beschikbaar voor uitplaatsing. We hebben de morele plicht om voor de medegebruikers te zoeken naar herlocatie elders." liet hij weten in zijn bijdrage die hier is na te lezen.