Sociale basis is de nieuwe naam voor het oude welzijnswerk en maatschappelijk werk. Dat wordt nu uitgevoerd door Incluzio. Er waren geluiden dat het niet goed ging. Conclusie van de rekenkamer: de gemeenteraad wordt niet goed geïnformeerd. En kan daarom haar controlerende taak niet uitvoeren. Dat moet dus anders! Daarom diende Bert Frings een motie in, die het mogelijk maakt dat de raad voldoende informatie krijgt om te kunnen controleren. Deze motie werd unaniem aangenomen!

De regeling Opkoopbescherming is in verschillende buurten in onze gemeente van kracht sinds februari 2023. In dit raadsvoorstel werd aangegeven dat deze regeling helaas niet overal een positief effect heeft, en dat het in de binnenstad juist de nieuwe ontwikkelingen afremt. Toch zijn we als GroenLinks van mening dat we goed moeten monitoren en controleren of het stadscentrum met de afschaffing van deze Opkoopbescherming er wél op vooruitgaat, en willen we met onze motie over een jaar duidelijk in beeld of het aantal woningen en starters ís toegenomen. Indien dat niet zo is, is de herinvoering van de bescherming altijd nog bespreekbaar.

We blijven de voortgang kritisch in de gaten houden!