Noodklok over doorstroming na opvang bij huiselijk geweld

Onze coalitiepartner SP luidde de noodklok over de doorstroom van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang naar reguliere huisvesting. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen naar verluidt onvoldoende terecht in de opvang omdat er onvoldoende plekken zijn. Die plekken worden bezet door slachtoffers die niet kunnen doorstromen naar reguliere huisvesting, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. In een motie werd het college gevraagd in beeld te brengen hoeveel plekken maatschappelijke opvang, flexibele opvang en vrouwenopvang we in Venlo daadwerkelijk tekort komen, en in gesprek te gaan met woningcorporaties om doorstroom naar reguliere woningen mogelijk te maken. GroenLinks heeft deze motie uiteraard gesteund.

Het zal je maar overkomen. Je bent het slachtoffer van huiselijk geweld. Waar kun je dan terecht? Er is maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, maar hier zijn wachtlijsten voor. De plekken die er zijn, worden bezet door mensen die op hun beurt ook niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Bezetting van een plek in de vrouwenopvang kan soms wel tot 12 maanden duren, voordat een slachtoffer kan doorstromen naar een eigen woonplek, schreef de SP in haar motie. Door het aannemen van de motie hopen we dat deze situatie verbetert.