Wij hebben er jaren over gedaan om dit subsidiebeleid anders in te richten; door gemeentelijke herindelingen en ook historisch verworven rechten van verenigingen was er een lappendeken aan subsidies ontstaan die niet meer eerlijk en redelijk was. Waarom zouden we de ene sportclub zwaar subsidiëren terwijl een andere niets krijgt? Waarom heeft een vereniging in Belfeld wel gemeentelijke subsidie en eenzelfde soort vereniging in Blerick niet? Alle partijen in de gemeenteraad van Venlo zijn het erover eens dat dit subsidiebeleid anders en beter moest worden en in ieder geval eerlijker. Bovendien geeft ons subsidiebeleid ook de mogelijkheid om als gemeentelijke overheid datgene te stimuleren wat we extra waardevol vinden voor ons als gemeenschap. Overigens is het ook belangrijk om te weten dat de meeste mensen lid zijn van clubs, verenigingen of verbanden die NIET gesubsidieerd worden.

Op de eerste plaats is het nogmaals belangrijk om duidelijk te stellen dat we NIET bezig zijn met bezuinigingen bij het anders inrichten van subsidiebeleid maar dat we het eerlijker en redelijker willen maken. Daarnaast kunnen we nu meer dan voorheen ook maatschappelijke veranderingen of ontwikkelingen stimuleren. Clubs en verenigingen zijn het cement van onze samenleving en gelukkig bestaan de meeste zonder extra ondersteuning maar er zijn ook verenigingen die niet zonder extra ondersteuning kunnen voortbestaan. Clubs die een  belangrijk maatschappelijk belang hebben en waarvan we vinden dat ze van grote waarde zijn voor onze gemeenschap. Met name dit laatste is natuurlijk een lastig criterium om te beoordelen of verenigingen al dan niet in aanmerking komen voor subsidie.

We hebben alvorens dit nieuwe subsidiebeleid uit te voeren er in eerste instantie voor gezorgd dat we de mogelijkheid hebben om ongewenste gevolgen te voorkomen. Door een extra financieel potje te maken kunnen we ongewenste effecten die we niet meteen zichtbaar hadden alsnog corrigeren.  Een nieuw subsidiebeleid ontwerpen was een lastige klus en niet voor niets heeft het zolang geduurd omdat het natuurlijk ingrijpt in de basis van de gemeenschap. Maar het blijft wel een soort van experiment en we zijn niet op voorhand al bekend met hoe dit zal uitpakken.

We zijn er wel trots op dat dit college in ieder geval werk heeft gemaakt van deze subsidieverandering. Elke verandering roept weerstand op maar wij zullen elk initiatief ondersteunen dat onze gemeente eerlijker en rechtvaardiger maakt. We hebben er ook vertrouwen In dat onze wethouder dit proces op een goede en zorgvuldige manier gaat uitvoeren en dat we ongewenste effecten tot een minimum zullen beperken.

Het wordt niet stil, mensen blijven in beweging; muziek, dans, samen een club zijn; die schatkamer van verenigingen zal blijven.

De GroenLinks fractie