Na vertrek wethouders nog vele vragen open

Onthutst, dat was het gevoel waarmee GroenLinks bleef zitten, na de dramatische raadsvergadering van 24 mei 2017. Twee wethouders die zijn afgetreden, en vele vragen zijn nog niet beantwoord. In dit artikel een recapitulatie. Ineke Hendrickx laat al weten: volgende raadsvergadering zal ik er weer staan en het college bevragen over het sociaal domein en de gemeentelijke organisatie, de twee onderwerpen waarin het beide zo mis is.

 

Gemeente Venlo werd in het sociale domein geconfronteerd met een tekort van 12 miljoen. Het was dus niet verwonderlijk dat alle fracties in de gemeenteraad met kritische vragen bewapend de vergadering van 24 mei jongstleden betraden. Wethouder Vera Tax (PvdA) nam het bewonderenswaardige besluit om verantwoordelijkheid te nemen, en trad af.

Voor GroenLinks was het onbestaanbaar dat het daarbij zou blijven. Uit documenten was wel gebleken dat het probleem van de gemeente zich niet beperkte tot het sociaal domein waar wethouder Tax verantwoordelijk voor was, maar dat er een dieperliggend probleem zat op organisatieniveau. Dat gevoel werd door zoveel partijen gedeeld dat ook wethouder Wim van den Beucken (VVD) zich genoodzaakt zag zijn portefeuille neer te leggen.

Gevolg van dit alles was dat de vergadering werd gesloten, zonder dat er belangrijke vragen waren beantwoord. Ineke Hendrickx had het in haar slotwoord over een "beschamende vertoning". GroenLinks blijft vooral zitten met het gevoel dat dit verhaal nog een staartje moet krijgen. Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van 31 mei zullen we het deel van het college dat er nog zit bevragen.

De twee bijdragen van GroenLinks Venlo aan het debat van 24 mei 2017, vindt u hieronder.