Hoe gaat het nu met...

Afgelopen jaar was GroenLinks op werkbezoek bij verschillende instanties die actief zijn in het werkveld zorg en participatie. Een tijdje geleden nam raadslid Huub van Eijck weer eens contact op. Hoe zijn de laatste ontwikkelingen, wat moeten wij als maatschappelijk betrokken politieke partij zeker weten? Hoe gaat het met daklozenopvang MOVEOO en de buurtinitiatieven in de Witte Kerk en de Zuidpilaar?

Het was interessant om te horen wat er sinds ons laatste bezoek veranderd is. Huub van Eijck hoorde heel diverse verhalen. Uit de antwoorden op zijn vragen is op te maken dat het lastig is algemene trends aan te geven.

Bij de Zuidpilaar stijgt het bezoekersaantal en nu zit men in de fase dat er gezocht wordt naar meer uniformiteit. Men is er op zoek naar bestuursleden en manieren om samen te werken en te leren van elkaar. Het optuigen van enige structuur wordt gezien als middel daartoe.

Bij de Witte Kerk is de zorg juist dat er teveel in systemen gedacht gaat worden. Regels en protocollen is juist niet wat ze daar nodig hebben. "Investeer in mensen, niet in systemen" was hier te horen.

Beide buurtinitiatieven vertelden over momenten dat men er achter kwam waar de grenzen van medewerking van de gemeente lagen. In de Witte Kerk merkte men dat een fysieke ruimte regelen, zoals een gymzaal, tot moeilijke gesprekken met ambtenaren kan leiden. En bij de Zuidpilaar wees men op onduidelijkheden over van wie een stuk groen precies is, en wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan.

Bij MOVEOO waren we benieuwd of er al iets gedaan was aan het probleem dat deze organisatie mensen maximaal 12 weken mag begeleiden en een uitkering krijgen van de gemeente voor sommige cliƫnten soms wel 14 weken kan duren. MOVEOO gaf het positieve bericht dat er met ambtenaren van de gemeente goed te praten valt als er mensen in het gedrang lijken te komen.

Mooie inkijkjes in de praktijk van een werkveld waar momenteel erg veel gebeurt. GroenLinks blijft de uitwerking van wat in vaktermen wordt genoemd "de drie decentralisaties" kritisch in het oog houden.