Groenlinks zet vraagtekens bij meer meer meer infrastructuur

Een meerderheid van de Venlose gemeenteraad stemde in met een motie waarin het college werd verzocht een bidbook op te stellen, waardoor er geld uit Den Haag kan worden binnengehaald voor infrastructurele projecten. GroenLink stemde als enige tegen. Waarom? Meer Haags geld naar Venlo is toch juist goed? Wij hebben tegen gestemd om een statement te maken. Meer infra betekent ook meer verkeer, meer stikstof en meer luchtvervuiling. De bedoeling van onze tegenstem was om de raad dit verband te laten zien.

Ook GroenLinks ziet dat Limburg voor grote infrastructurele uitdagingen staat. Op het wegennet zien we filevorming, problemen rond de A67 en A73, voor het spoor hebben we vele wensen (een veilig emplacement, IC Eindhoven-Düsseldorf voor een betere verbinding met Duitsland, spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dulken en de ondertunneling van de Vierpaardjes) en we zijn een warm voorstander voor een verdere verduurzaming in de mobiliteit.

Maar deze motie ademde ons teveel de sfeer van dat meer, meer, meer infrastructuur de oplossing zou zijn. GroenLinks zet daar stevige vraagtekens bij.