De GroenLinks-fractie is positief over het Grondstoffenplan 2030. Er wordt een keuze gemaakt voor wat in vakjargon heet: "bronscheiding", het door de inwoners zelf laten scheiden van PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) en restafval.

Nascheiding is voor de burger natuurlijk makkelijker. "Gooi alles bij elkaar en laat na inzameling een robot maar de PMD eruit vissen voor recycling," denkt wie gemakzuchtig is. GroenLinks staat aan de andere kant. Voor het milieu is namelijk bronscheiding beter. Momenteel is zelfs met de modernste techniek hooguit 10-20% met nascheiding te recyclen. Bovendien is nascheiding duurder.

Een nog belangrijker argument heeft alles te maken met bewustwording: uit onderzoek van de Afvalspiegel blijkt dat inwoners door bronscheiding van PMD ál hun afval beter gaan scheiden. Waarschijnlijk komt dit omdat inwoners zich dan meer bewust raken van het soort en de totale hoeveelheid afval die ze produceren.

Hou bij dat laatste argument in gedachte dat overal, ook in gemeenten die nascheiding toepassen, oud papier en karton, GFT, textiel en glas apart worden ingezameld.

GroenLinks zet vol in op afval scheiden bij de bron, omdat dit naadloos aansluit bij het doel de afvalberg in zijn algemeenheid te verkleinen. Van bronscheiding gaat een preventieve werking uit. Jade Joosten (fractielid GroenLinks Venlo): "Bronscheiding levert de meest zuivere en goed recyclebare grondstoffen op, en dat draagt dan natuurlijk bij aan circulariteit."

Download hier de nota Grondstoffenplan 2030.