De motie is opgesteld omdat ons ter ore kwam dat er plannen worden ontwikkeld voor een nieuwe supermarkt aan de Kaldenkerkerweg op het perceel van de voormalige Gebra-garage. Hiervoor zou de bestemming door de gemeenteraad gewijzigd dienen te worden en dus besluit de raad hierover.

Voor GroenLinks Venlo is het wel duidelijk. Gezien het feit dat er in de buurt al een supermarkt is en er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen is, geven wij de prioriteit aan wonen. Helaas bleek GroenLinks op de raadsvergadering van 26 januari 2022 de enige partij die echt durft te kiezen voor wonen. Jammer en wat ons betreft een gemiste kans.