GroenLinks wil de groene lat hoger leggen

Het was een lange raadsvergadering, 21 december 2016. Een vergadering die wat betreft GroenLinks in het teken stond van voorstellen om Venlo nóg meer cradle to cradle en duurzaam te maken. Helaas werden de aanpassingen die GroenLinks voorstelde niet gesteund door de rest van de raad en het college. En dat in het cradle-to-cradle-jaar.

Neem bijvoorbeeld het raadsvoorstel Onkruidbeheersing op verhardingen. GroenLinks is blij dat het college ervoor kiest om niet verder te gaan tornen aan het kwaliteitsniveau. En als je een stuk draagvlak en burgerparticipatie kunt ontwikkelen door beter te gaan luisteren naar burgers, prima. Maar het stuk mist een bepaalde visie en ambitie, die GroenLinks er met een amendement in probeert te krijgen.

In het amendement probeert GroenLinks het college aan te zetten tot het ontwikkelen van een C2C-leidraad. Hierin zou oog moeten zijn voor het creëren van meerwaarde door het omzetten van verstening in groen. GroenLinks wijst op de positieve gevolgen die dit zal hebben. Het is beter voor biodiversiteit, waterberging, hittestress en kwaliteit van de omgeving.

Het college ontraadde het amendement en vond dat de raad maar moest wachten op de Nota Groen en Water. Geen van de andere partijen schaarde zich achter het amendement. GroenLinks vindt dit een gemiste kans.

Deze laatste raadsvergadering van 2016 eindigde gelukkig nog met een positief tintje, met een motie vreemd aan de orde van de vergadering die met een meerderheid van stemmen werd aangenomen. Een motie die bedoeld is als aansporing om Venlo als cradle-to-cradle-hoofdstad aan de top te houden, en die door het college wordt opgepakt om te komen tot een ambitiedocument 2.0, om de raad in positie te brengen om bij de kadernota de juiste beslissingen te nemen.