GroenLinks Venlo schrijft inspirerende notitie over cultuur

GroenLinks Venlo is met mensen uit haar achterban rond de tafel gaan zitten, om een notitie op te stellen over welke kant het op moet met het cultuurbeleid in onze gemeente. Daar kwam een inspirerend stuk uitrollen, met de oproep schotten tussen beleidsterreinen te verbrijzelen. De titel luidt "Cultuur biedt zoveel meer..."

"Cultuur biedt zoveel meer..." Achterliggend idee is dat cultuur zijn weerslag heeft op heel veel meer domeinen dan waar je in eerste instantie aan denkt als je het over cultuur hebt. GroenLinks Venlo ziet dwarsverbanden met armoedebeleid, ouderenwerk, eenzaamheidsbestrijding, educatie, integratie, jeugdhulp maar vooral ook met gezondheid.

GroenLinks Venlo pleit in de notitie voor steviger investeren in cultuur en kunst, niet alleen   ten behoeve van de kunst en cultuur zelf, maar ook omdat investeren in cultuur en kunst uiteindelijk een kostenbesparing kan opleveren in het sociale domein.  Elke euro die op basis van deze gedachte in cultuur wordt gestopt, verdient zich dubbel en dwars terug. 

Dit idee kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren in de samenleving concreet worden uitgewerkt. Toch een voorbeeld om het concreet te maken? "Denk aan de filmmaker die met ouders en kinderen op school hun dagelijks leven in beeld brengt. Dan wordt cultuur gecombineerd met educatie en leefbaarheid in de wijk.” legt Helma van der Leeuw uit. "Waar het om gaat is dat initiatieven de ruimte krijgen. Als gemeenteraad gaan we het niet zelf bedenken, maar door een impuls worden nieuwe dingen mogelijk.”

"Wij vinden dit aspect zo belangrijk, dat we het graag als uitgangspunt geformuleerd zien," geeft GroenLinks mee aan het college.

De notitie is hier te downloaden.