Deel van de oogst

GroenLinks strijdt tegen zwerfafval

Al een aantal raadsvergaderingen vraagt GroenLinks aandacht voor het probleem van zwerfafval. Eerst door te wijzen op situaties waarin er in de communicatie problemen waren tussen gemeente en welwillende burgers. Met de nieuwste motie zet GroenLinks feller in: college, zorg dat die zwerfafval wordt opgeruimd! Ga voor een structureel dekkende aanpak voor de hele gemeente.

 

Dat het probleem groot is, bleek wel uit de diapresentatie die Ineke Hendrickx liet zien op de raadsvergadering van 22 februari 2017. Een rondje fietsen in Venlo-noord leverde beelden op van bedroevend veel zwerfafval.
 
GroenLinks constateert dat, ondanks de geweldige burgerinitiatieven die actief zijn om zwerfafval te verwijderen, er ook nog tal van wijken zijn waar te weinig gebeurt. GroenLinks vindt dat Venlo overal schoon en zonder zwerfvuil zou moeten zijn, en dat de gemeente daarvoor niet alleen de regie in handen moet nemen, maar ook, als de aanpak met vrijwilligers tekort schiet, ook het sluitstuk geregeld moet hebben: financiële middelen. GroenLinks roept in bijgaande motie op "NedVang-middelen" in te zetten.