GroenLinks steunt jongerenproject tegen schuldenvalkuil

GroenLinks Venlo steunt een initiatiefvoorstel van PvdA en SP om de weg vrij te maken voor een project dat jongeren uit schulden helpt en hen gezonde toekomstkansen geeft. Helma van der Leeuw voerde op de raadsvergadering van gisteren namens GroenLink het woord: "Als je weet waardoor jongeren in een schuldenvalkuil belanden en je gaat dááraan werken, is preventie niet alleen een mooi woord, maar krijgt het concreet betekenis. Mét jongeren werken aan hun toekomst, weg van schulden, daar moet Venlo werk van maken! Wij zeggen: zorg voor een vaste coach die mét de jongere naar alle kanten kijkt, begin bij die jongere en bied houvast." De besluitvormende vergadering over dit voorstel is 19 februari 2020.

Update 19 februari 2020: Het voorstel is nagenoeg unaniem aangenomen!

GroenLinks is blij met de aanzet voor de pilot Jongeren Perspectief Fonds Venlo. Helma van der Leeuw begon met een compliment aan haar collega's mevrouw Weingarten en de heer Addarrazi voor het goede werk: "Het voorstel doet recht aan de bedoeling van het ingezette armoedebeleid en voegt iets toe, waar wij zeker nut en noodzaak in zien. De zichzelf herhalende armoede bij gezinnen en opvolgende generaties is niet eenvoudig te verhinderen. Deze moedige poging om die patronen te doorbreken verdient onze steun!"

Als het voorstel wordt aangenomen, is dat een belangrijke eerste stap. Daarnaast kijkt GroenLinks uit naar de resultaten van een jaar werken met het nieuwe beleid "Actief uit armoede en schulden" dat dit voorjaar wordt verwacht.

"We  rekenen erop, met deze wethouder en het college dat die ingeslagen weg zo concreet mogelijk wordt voortgezet: méér inzet op voorkómen van schulden, de instrumenten dienen zich aan, gebruik ze!"

Verder voegde Helma van der Leeuw toe: "Investering in een werkwijze die fundamenteler ingrijpt in de oorzaken van schulden en armoede lijkt ons verstandig. Voor het financieren van de pilot kan gedacht worden aan budget dat voor armoedebeleid is vastgesteld. Instemmen met dit voorstel is een belangrijke eerste stap. Nogmaals benadrukken we dat het aspect preventie ook in de pilot een prominente plaats verdient."