"Nog steeds niet ideaal, nog niet overal concreet genoeg, niet altijd in begrijpelijke taal vervat," zegt Helma van der Leeuw (GroenLinks Venlo) in haar bijdrage over het plan dat er nu ligt.

Waar schort het aan? "Jammer dat er niet diep wordt ingegaan op de analyse van de ontstane knelpunten in het land van de jeugdhulp," zegt Van der Leeuw.

Gelukkig zijn er ook positieve punten te noemen. GroenLinks wil benadrukken: de ingeslagen koers is onder de huidige realiteit niet verkeerd;  er komt focus op zinvolle en noodzakelijke zaken. Ook is aan te stippen: evenwichtiger verdeling lasten over gemeenten en grote bereidheid tot samenwerking en er is een opzet tot verbetering van deskundigheid, vooral 'aan de poort'.

Maar de uitdaging is duidelijk: "Er is veel wat nog om verbetering vraagt, zie wachtlijsten, te veel verschillende hulpverleners bij een jongere; regeldrang; onvoldoende inzicht of de jongeren in hun situatie op een goede manier bereikt en geholpen worden."

Van der Leeuw dringt aan om als gemeenteraad de vinger aan de pols te houden. "Wij vinden het belangrijk dat we structureel geïnformeerd worden over de resultaten. Hoe wordt aan de ambities gewerkt?"

Hoe komen we bij een andere, betere uitvoeringspraktijk?

"Helaas is het ook ondoenlijk om dit beleidsplan in z'n totaliteit naar de tekentafel terug te sturen. We gaan als gemeente, mét onze collega's in de regio hiermee aan de slag. Ons pleidooi is: streef bij evaluatie en verdere ontwikkeling meer naar lange termijn-aanpak met zorg en aandacht voor elk kind, die jongere en diens omgeving."

In de bijlage zijn de overige opmerkingen en vragen van GroenLinks te lezen.