GroenLinks op de bres voor kunstwerk 'Stroming'

Vorige week vernamen wij dat het beeld 'Stroming' een "nieuwe toekomst en een andere plek behoeft". Nu de Zorggroep zijn intrek neemt in het Waterschap-kantoor in Blerick, wordt gedacht aan verplaatsing van het beeld. Als altijd waakzaam als er cultuur dreigt te verdwijnen, is GroenLinks in de pen geklommen. In de vergadering van 22 april stellen we mondelinge vragen, waaruit wel duidelijk blijkt dat GroenLinks vindt dat het kunstwerk bij Venlo hoort.

GroenLinks vraagt: wie wil dit kunstwerk schenken aan wie? Welke kosten gaan gepaard met een eventuele aanvaarding van die schenking en verplaatsing van het kunstwerk? Zitten er voor de gemeente verder kosten aan? En is het college bereid een en ander op te pakken in samenwerking met initiatiefnemers en betrokkenen?

De artikel 45-vragen zijn ingediend door Helma van der Leeuw (GroenLinks) en John Spijksma (PvdA).