Het vorige beleidskader "Een bijzondere tijd" (2014) was in de eerste plaats gericht op de grote decentralisaties. Ondersteuning, Welzijn, Jeugzorg zouden in handen van de gemeenten tot betere werkwijzen en resultaten gaan leiden.  Het traject om dit kader bij te stellen voor de toekomst is nu afgerond met een goed stuk. GroenLinks heeft zich hierbij voortdurend ingezet om haar visie en speerpunten in te brengen. Wat we daarvan terugzien is hoopgevend: eigen regie, jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen ontwikkelen, bestaanszekerheid vergroten, het komt zeker terug in de vier "ankers" die zijn geformuleerd.

In de nota vinden we ze opgesomd:

1. Vitaal en Veerkrachtig

2. Verbonden en Vindbaar  

3. Variëren naar vermogen

4. Veilig en Vertrouwd;

Om die begrippen te vertalen naar praktische doelen is bij elk anker een uitwerking benoemd. We waren blij met het gekozen perspectief. Vertrouwen, samenhang en samenwerking, "vier de verschillen" en positieve gezondheid zijn daarvoor de ingrediënten en dan zonder hinderlijke voorschriften. Schotten en regels moeten wijken voor persoonlijke aandacht.

Het besef dat de overheid meer vanuit vertrouwen in de burger moet handelen is gelukkig gegroeid. Wat GroenLinks betreft past daarbij dat de gemeente werkt aan eigen professionaliteit, kwaliteit, inlevingsvermogen en kennis van achtergronden die voor die burger bepalend zijn.

Op papier ziet het er goed uit. Of de nieuwe en aangescherpte principes worden nageleefd, zullen de Venlonaren toch echt moeten merken in de manier waarop zij bij de gemeente gehoor vinden.

Wij blijven natuurlijk de vinger aan de pols houden, en inzetten op een effectieve vertaling van dit nieuwe kader naar een gezonde dagelijkse praktijk.