GroenLinks blij met brede steun voor cultuurvisie

Op de raadsvergadering van eergisteren werd de nieuwe Cultuurvisie besproken. Helma van der Leeuw deed het woord namens GroenLinks Venlo. Delen van haar verhaal volgen hieronder. GroenLinks is positief: "Vanuit onze standpunten en de aanloop tot deze Cultuurvisie kan GroenLinks nu positief zijn over het resultaat. We zien veel van onze GroenLinks-visie terug." GroenLinks is blij dat ook vele andere partijen, te oordelen naar hun bijdragen, ontdekt hebben hoezeer cultuur waardering verdient, niet alleen met woorden, maar ook met daden.
 
De Cultuurvisie vormde de aanleiding voor veel partijen om hun gedachten over cultuur naar voren te brengen. Unaniem werd de intrinsieke waarde van cultuur onderstreept. GroenLinks Venlo is blij dat ze op dat punt niet meer een roepende in de woestijn is.
 
Helma van der Leeuw: "We zien het belang en de kracht van cultuur in deze visie sterk en kernachtig geformuleerd. Nu komt het erop aan of we in Venlo behalve Cultureel Vermogen ook Politiek Vermogen hebben om de waarde van Kunst en Cultuur te herkennen en te erkennen."
 
"Laten we dat vermogen, die Venlose kansen en juwelen verder verzilveren! Juist ook in deze onzekere, ongekende -door Corona-bepaalde-  omstandigheden zien we hoe essentieel de menselijke kant van het leven is en we zullen creatieve vernieuwingskrachten hard nodig hebben. Stel je de aangepaste herdenkingsactiviteiten van afgelopen 4 en 5 mei eens voor zónder muzikanten, licht- en geluidstechnici... ook dáárvoor is de cultuursector cruciaal."
 
"Net als andere cruciale sectoren zullen onze cultuurmakers en -aanbieders de zekerheid over hun bestaansrecht moeten ervaren. Uitspreken dat zij dit verdienen is het eerste!"
 
"Wij doen een beroep op onze collega's en het college om in deze tijd een bondgenootschap tussen de cultuursector en de lokale politieke en bestuurlijke partijen te vormen dat aan de problemen het hoofd biedt. Denk bijvoorbeeld aan een noodfonds én een structureel fonds."
 
GroenLinks Venlo is positief over de leidraad die deze Cultuurvisie biedt voor de toekomst. We kwamen nog met een aantal zaken die we het college extra aanbevelen:
 
1. Wij dringen aan op het zeker uitvoeren van het plan voor een cross-sectorale werkgroep van cultuur samen met toerisme, monumenten en erfgoed om de situatie van organisaties in met name Steyl voor de toekomst veilig te stellen (en laat een museum in nood niet omvallen).  
 
2. Heldere en integrale geldstroom richting de brede Bibliotheekfuncties? Doen!
 
3. Faciliteer de professionele kunstenaars, betrek ze bij de ambitie hun positie te verbeteren. Maak dit voornemen concreter!
 
4. Wat betreft KOR (Kunst in de Openbare Ruimte): we weten dat hierover nog een apart document volgt. Wij zeggen: oormerk daar klip en klaar geld voor!
 
5. Realistisch begroten, dus geen posten als stoplap gebruiken om elders te repareren; houd rekening met budget voor incidentele innovatieve projecten; faciliteren van de integrale- samenhangende aanpak mag geld kosten en zorg ook voor goede communicatie-kanalen.
 
6. Zorg voor ruimhartige middelen voor coördinatie en communicatie, bijvoorbeeld ook ter ondersteuning van amateurclubs om hun culturele, sociale en ontplooiende rol waar te kunnen maken; het omdenken dat u beooogt, ook middels een nieuw subsidie-stelsel, vraagt ondersteuning en concrete middelen. Hoe ontstaat anders de synergie?
 
Verder vroeg Van der Leeuw aandacht voor het thema inclusiviteit, in combinatie met cultuur. Ze betrok hierbij een actueel thema: de corona-crisis. Haar woorden: "De ambities met betrekking tot inclusie en diversiteit mogen niet naar de achtergrond verdwijnen, doordat de reacties op het onvoorziene-ongekende Corona-geweld alle aandacht en middelen opeisen. Ook bij het ‘Hoe-komen we tot corona-proof gemeentebeleid- en praktijk', kunnen deze visie en uitgangspunten overeind gehouden worden. Kies daarvoor door explicieter middelen te bestemmen voor dit kerndoel."
 
Door alle fracties, van links tot rechts, werd eergisteren het idee uitgedragen dat cultuur intrinsiek belangrijk is en waardering verdient. Dat biedt hoop. We kunnen misschien een tijd lang geen handen meer geven, maar om Venlo gezond, vitaal en plezierig te houden kunnen we wel de handen ineen slaan.