De timing op 27 mei 2021 is niet toevallig. Dan bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima onze regio, in het kader van het onderwerp “Positieve Gezondheid”.

‘’De posters “Meer Gezondheid? Minder Vee!” zijn op plaatsen opgehangen waar de koning en koningin waarschijnlijk passeren en ze onder ogen krijgen. Dit onderwerp is zo belangrijk en het heeft voldoende te maken met het onderwerp ‘positieve gezondheid’ dat de aandacht ons gepast lijkt!” zegt woordvoerder Wim Janssen.

Samen met bezorgde burgers uit de gemeenten Horst aan de Maas, Bergen, Venlo en Venray hebben we onze krachten gebundeld en willen we de lokale en provinciale overheden zover brengen dat ze eindelijk werk maken van het beperken van de intensieve veehouderij in onze omgeving en de gevolgen daarvan op onze gezondheid en leefomgeving.”

Wat is onze zorg? Dat er nog steeds vergunningen worden gegeven door gemeenten en de provincie voor nieuwe stallen en mestverwerkingsbedrijven, terwijl de negatieve kanten van deze industrie, de slechtste luchtkwaliteit van Nederland, worden genegeerd. Dat is een slechte zaak. De negatieve gevolgen van de stank en stikstofverbindingen van stallen voor omwonenden zijn met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. We vinden dat er veel te weinig gebeurt aan het tegengaan en beperken van de negatieve gevolgen van deze sector. Daarom juist deze dag, tijdens het bezoek van de Koning, vragen wij aandacht!”

Header website Meer Gezondheid Minder Vee
Poster Meer Gezondheid Minder Vee in bushokje

Hieronder de treurige stand van zaken in de intensieve veeteelt, met de volgende opsomming:

Wist je dat

 • het hele mestoverschot en stikstofprobleem al meer dan 60 jaar bekend is maar de overheid waarschuwingen steeds in de –stinkende- wind sloeg. Nederland top producent is van vlees en dat daarvan 70% bestemd is voor het buitenland.

 • dat we terwijl we veel vlees uitvoeren toch nog veel vlees uit het buitenland importeren.

 • bijvoorbeeld in Venray ongeveer 43700 mensen wonen maar liefst 700.000 varkens en 4.000.000 kippen! Dus per inwoner 16 varkens en 91 kippen!

 • om die varkens en kippen te voeren worden vrachten soja aangevoerd. Om al die soja te laten groeien moeten bossen gekapt worden en daardoor is Nederland een van de top-aanjagers van de wereldwijde ontbossing.

 • al die varkens en kippen veroorzaken een enorme berg stront en die raken we niet kwijt. Het is een steeds grotere kostenpost voor de boeren en een deel wordt illegaal op het land verspreid.

 • in Nederland de uitstoot van de totale hoeveelheid stikstof per hectare het hoogst is van heel Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde!

 • de landbouw en vooral de intensieve veehouderij (vlees en melk) verantwoordelijk is voor 61% van de totale uitstoot van stikstof.

 • door al die stikstof in de grond veel dieren en planten uitsterven en het slecht gaat met onze natuur.

 • stikstofverbindingen fijnstof veroorzaken en dat veroorzaakt ademhalingsproblemen. Na roken behoort luchtverontreiniging in Nederland tot één van de belangrijkste ziektemakers!

 • veel boeren wel gezonder willen boeren. Maar dat ze door de lage prijzen voor hun producten, hoge investeringen en de steeds ingewikkeldere regels gevangen zitten in het ongezonde “intensieve veehouderij systeem”.

 • je al die varkens en kippen niet ziet als je door Noord-Limburg fietst: die zitten van geboorte tot slacht opgesloten. Ze worden binnen wellicht goed verzorgd maar een dierwaardig bestaan is het niet. Je ruikt ze wel op heel veel plekken.

 • het strontoverschot ook nog andere problemen veroorzaakt: door die hoge stikstofwaarden liggen veel bouwprojecten stil waardoor het woningtekort maar niet opgelost wordt.

De GroenLinks-afdelingen: “In Noord-Limburg moeten we met zijn allen aan de slag om dit stinkende probleem op te lossen! Daaraan kun je als burger op verschillende manieren bijdragen. Door flink minder vlees en meer groenten te gaan eten. Maar de boodschap richt zich vooral ook op het provinciebestuur en de gemeentebesturen in onze regio. Goede informatie, onder andere op scholen, maar ook door hogere belasting op vlees kan de overheid dit beïnvloeden.”

Verdere concrete maatregelen die de overheid moet nemen, volgens de initiatiefnemers:

 • Beperk het importeren van vlees maximaal, zodat onze boeren hun producten in Nederland kunnen verkopen voor een eerlijke prijs.

 • Halveer de veestapel in 2025, zodat het hele stikstofprobleem echt opgelost wordt.

 • Boeren hebben niet de schuld, maar wel de oplossing. Benader de boeren actief en help ze om hun bedrijf naar een duurzamere organisatie om te vormen. Daar hoort ook bij dat ze een garantie krijgen dat ze hun duurzaam gekweekte producten voor een eerlijke prijs kunnen verkopen.

 • Stop als overheid per direct met het weggooien van miljarden belastinggeld door het geven van subsidies aan mestfabrieken.

De GroenLinks-afdelingen zijn van mening dat een regio die de ambitie heeft de gezondste Regio te worden, de intensieve veeteelt moet afbouwen en duurzame agrarische activiteit moet aanjagen.

De initiatiefnemers hebben ook een website in het leven geroepen: www.meergezondheidmindervee.nl