Wie het programma Nedinscoplein van vrijdag 5 april 2024 op Omroep Venlo heeft gezien, of het opiniestuk in De Limburger van 10 april 2024 gelezen, kan het niet zijn ontgaan: de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk, ook in Venlo. Huisartsen hebben bijvoorbeeld te maken met ruimtegebrek, problemen met de continuïteit van hun zorg, regeldruk en overbelasting.

Een deel van de oplossing van deze problemen ligt op landelijk niveau, maar ook als gemeente kun je wat doen. GroenLinks Venlo heeft artikel-44 vragen gesteld aan het college, waarin opheldering wordt gevraagd, maar ook oplossingen worden gesuggereerd. 

"Deelt het college de opvatting dat individuele praktijkhouders weliswaar ondernemers zijn, maar dat de huisartsenzorg als geheel een maatschappelijke voorziening is van de eerste orde en dus een nutsvoorziening?" vraagt Bert Frings, fractievoorzitter van GroenLinks Venlo.

Zo ja, kan de gemeente dan iets betekenen door een meer actieve rol te nemen in het verschaffen oplossingen bij de ruimtevragen die bij de huisartsen leven? Grondbeleid en ruimtelijk beleid zijn toch gemeentelijke taken?

Verder: kan de gemeente als coördinator een rol nemen in het bij elkaar brengen van betrokken partijen als de regionale huisartsorganisatie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en buurgemeenten?

Tenslotte vraagt GroenLinks kennis te nemen van wat in andere gemeenten al gebeurt om wat aan de huisartsenproblematiek te doen.