Wim Janssen lijsttrekker GroenLinks Venlo

GroenLinks Venlo heeft Wim Janssen tot lijsttrekker gekozen. Op de ledenvergadering van 10 juni jongstleden werd dit door de leden besloten. Wim Janssen zal de lijst aanvoeren waarmee GroenLinks Venlo de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ingaat. "Ik ben klaar voor de verkiezingsstrijd en ga me 100% inzetten voor een goed verkiezingsresultaat voor GroenLinks Venlo!"

Wim vervulde deze functie al eerder in 2018. Hij blikt terug: "De vorige keer was het voor mij nog allemaal nieuw en onbekend en eerlijk gezegd ook wel een beetje spannend. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Ik heb veel geleerd en heb ik er ook plezier in. GroenLinks Venlo heeft als coalitiepartij veel bereikt. Het schrappen van de kabelbaan was niet moeilijk maar het op orde brengen van de gemeentelijke financiën vroeg soms lastige keuzes. Het laatste jaar konden we al weer flink in Venlo investeren maar er is ook nog veel te doen. De plannen voor een duurzamer Venlo zijn uitgestippeld maar nu moet Venlo wel doorpakken en gaan uitvoeren. Ook met betrekking tot armoede en laaggeletterdheid valt er in Venlo nog een wereld te winnen. Venlo groener, duurzamer en socialer maken, waarbij uiteraard aandacht blijft voor kunst en cultuur, daar ligt mijn motivatie."

Wim Janssen is geboren en woonachtig in Arcen. Hij is 55 jaar en getrouwd met Mieke. Zij hebbben drie dochters. Wim is werkzaam als adviseur/ verkoper van zonnepanelen. De afgelopen vier jaar is hij actief geweest als fractievoorzitter GroenLinks Venlo. Verder staat op zijn cv een functie als bestuurslid bij GroenLinks Limburg en ook was hij enkele jaren geleden voorzitter van Dorpsraad Arcen.

Wim Janssen lijsttrekker GR 2022
Wim Janssen, lijsttrekker Venlo

André van Maarschalkerwaard lijsttrekker GroenLinks Venray

Voor GroenLinks Venray treedt André van Maarschalkerwaard aan als lijsttrekker. De gemeenteraadsverkiezing van 2022 zal de eerste keer worden dat GroenLinks in Venray mee gaat doen. De (sub)-afdeling Venray is recent opgericht, en André was daarbij één van de initiatiefnemers. "Met GroenLinks Venray moet er een frisse, schonere wind gaan waaien door Venray, en willen we meer aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving" licht hij zijn motivatie toe. "Al decennia lang worden er vooral stallen en logistieke hallen gebouwd en worden gebouwen met historische waarde gesloopt." Volgens van Maarschalkerwaard kan het ook anders. "We zullen meer oog moeten hebben voor de lange termijn, en moeten zorgen dat Venray een nóg mooiere omgeving wordt om te wonen, werken en recreëren."

Tijdens de ledenvergadering op 10 juni werd André met een meerderheid aan stemmen verkozen tot lijsttrekker. "Ik ben ontzettend blij met de brede steun voor mijn kandidatuur, en heb er veel zin in om het geluid van GroenLinks te laten horen in Venray!"

André is bij sommigen misschien bekend van de vele ballonvaarten die hij boven Venray uitvoerde, maar is ook al sinds 2015 politiek actief. In 2018 stond hij op de lijst bij een lokale partij, maar merkte dat de politieke idealen van GroenLinks veel beter bij hem passen.

Er is veel werk aan de winkel in Venray volgens André: "Lucht- en waterkwaliteit, onderwijs, zorg, integratie en het sociale domein zijn gebieden waarvoor echt meer aandacht moet komen. Daarnaast is het van belang dat integriteit in Venray weer inhoud gaat krijgen. Er wordt te gemakkelijk omgesprongen met verstrengelde belangen, en dat is funest voor het vertrouwen in de lokale politiek."

In het dagelijks leven is André van Maarschalkerwaard zelfstandig adviseur. Hij houdt zich bezig met computersimulaties voor gebouwgebonden installaties zoals ventilatiesystemen. Het zorgvuldig omgaan met het energieverbruik van gebouwen speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

André is geboren in 1968 en woont met zijn vrouw en twee kinderen in het buitengebied van Leunen, op de plek waar hij in 1972 met zijn ouders neergestreken is. De oude boerderij is inmiddels al aardig op weg om verbouwd te worden tot een energieneutrale woning.

André van Maarschalkerwaard lijsttrekker 2022
André van Maarschalkerwaard, lijsttrekker Venray

Maarten Voesten lijsttrekker D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Maarten Voesten was door de leden van D66+GroenLinks tijdens de vergadering van die combinatielijst al unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Donderdag 10 juni 2021 stemde de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Venlo en omstreken even unaniem in met deze keuze.

Maarten begon na de verkiezingen in 2018 als burgerraadslid en is op dit moment fractievoorzitter. De rest van de lijst wordt na de zomer vastgesteld.

Het vertrouwen dat Maarten van de leden heeft gekregen maakt hem erg trots. "Horst aan de Maas staat aan de vooravond van grote veranderingen door de energietransitie en de invoering van de omgevingswet. Dit biedt ons de kans om het landschap deels opnieuw in te richten waarbij we echt rekening kunnen houden met schone lucht, een gezonde leefomgeving en het versterken van de natuur. Ik wil de inwoners en ondernemers van begin tot einde meenemen bij deze ontwikkelingen," aldus Maarten. "D66+GroenLinks zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor een progressief, duurzaam en leefbaar Horst aan de Maas."

Maarten Voesten lijsttrekker 2022
Maarten Voesten, lijsttrekker Horst aan de Maas