Coalitiepartijen EENLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks hebben zich weten te vinden in een coalitieakkoord.

"Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het coalitieakkoord 'Samen verder bouwen aan een gezond Venlo!' schrijven ze in hun inleiding. Zoals uit die titel al blijkt, wil deze coalitie het samen doen. Er is met alle fracties gesproken, hun input is gevraagd en zoveel mogelijk meegenomen. "En wanneer we 'Venlo' zeggen, bedoelen we uiteraard alle wijken, kernen en dorpen die de gemeente Venlo rijk is." spreekt de kersverse coalitie.

Verder konden alle coalitiepartijen zich vinden in de wens tot "verder bouwen". De woningnood stond overal hoog op de agenda. Items uit de verkiezingscampagnes van alle coalitiepartijen hebben hun plek gevonden. Uit het programma van GroenLinks herkennen we veel. Bouwen, verduurzaming, wat doen aan de relatief hoge laaggeletterdheid. Werken aan Venlo nog meer op de kaart te zetten als studentenstad. Het versnellen van een transitie naar een bredere emissievrije mobiliteit, met als doel een schone binnenstad.

GroenLinks Venlo vond genoeg in het akkoord om er hun handtekening onder te zetten. Er is vertrouwen om de ingezette koers voort te zetten, en Venlo weer een stap verder te brengen.

De wethouders die het gaan doen zijn: Frans Schatorjé (EENLokaal), Tom Verhaegh (CDA), Erwin Boom (PvdA), Jacques Smeets (EENLokaal), en voor GroenLinks: Marij Pollux. Zij is wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Cultuur en wijkwethouder van Venlo-Zuid en Venlo-Oost.