Bouwt Holland Casino straks milieuvriendelijk genoeg?

GroenLinks strijdt ervoor dat er overal zoveel mogelijk Cradle to Cradle gebouwd wordt. Het liefst zagen we alleen nog gebouwen die volledig klimaatneutraal zijn, gebouwen waarbij al vanaf het begin is nagedacht over hergebruik van materialen. Toen we hoorden dat er nieuwe ontwikkelingen waren rond de verhuizing van Holland Casino, waren we benieuwd in hoeverre Holland Casino van plan is C2C te gaan bouwen. Ons viel wat tegen hoe hard de toezeggingen op dit gebied nu werkelijk waren. Een reden voor ons kritische vragen te stellen aan het college. Hiermee hopen we het ambitieniveau hoog te houden. 

In de randvoorwaarden die de gemeente kenbaar heeft gemaakt aan het Holland Casino, wordt gevraagd "(wederom) een C2C geïnspireerd gebouw in Venlo te realiseren". Hiervan zegt Holland Casino: "Wij gaven aan daar in beginsel positief tegenover te staan, doch voor zover dat economisch verantwoord haalbaar is". Wat ons betreft mag het ambitieniveau wel een tandje hoger. De vragen die we stelden aan het college vindt u in de bijlage. We zullen de zaak nauwlettend blijven volgen.