Uitgelicht

TERUGBLIK OP DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode zitten erop. Met gemengde gevoelens kijken wij er op terug.

GroenLinks heeft bij de behandeling van deze begroting waardering uitgesproken voor een aantal zaken die in deze begroting zijn opgenomen. Maar vooral hebben we gehamerd op de ONTOELAATBAAR en DRAMATISCH slechte financiële positie en rampzalige risico's die op ons nog wachten. Dit college laat een erfenis na die je als nabestaande het liefst zou weigeren. Dat is echter geen optie, helaas.
 
Terugkijkend op deze algemene beschouwingen. Een breed gedragen gevoel dat het beter had gemoeten, deze raadsperiode. Alleen VenLokaal probeerde nog krampachtig te onderbouwen dat de afgelopen periode veel heeft opgeleverd. De andere coalitiepartijen keken WEL in de spiegel. Wij mogen hopen dat zij hieruit lering trekken.

Deel uitmaken van een coalitie, wethouders leveren, het zijn geen erebaantjes voor de leuk.

Onze gemeente verdient een capabel en bevlogen dagelijks bestuur. Laten we daar met zijn allen aan werken, vóór, tijdens en NA de verkiezingen.

Het is tijd voor verandering.
Het is tijd voor een frisse wind en een nieuwe start.