In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Venlo staat duidelijk (punt 9 van hoofdstuk 2): "Er komen geen nieuwe industrieterreinen".  Wim Janssen (fractievoorzitter GroenLinks Venlo): "Als GroenLinks kijken we naar het grote plaatje. Zo'n logistieke gigant geeft een stukje werkgelegenheid, maar kijk eens wat voor banen dat precies in praktijk zullen zijn. Grotendeels werk waarvoor arbeidsmigranten aangetrokken moeten worden, omdat Venlonaren er niet op zitten te wachten. Zet dat af tegen de landschapsvervuiling die zo'n logistieke doos oplevert, het toenemend  aantal transportbewegingen, de CO2-uitstoot en het groen, de bomen en struiken die ervoor moeten wijken. Als GroenLinks kiezen we voor groen en natuur."

GroenLinks Venlo vindt dat ondernemers met ambitieuze plannen verwezen dienen te worden naar de al bestaande industrieterreinen. Op die manier gaan we verdozing van het natuurlandschap tegen en kiezen we voor een groener Venlo.

Woensdag 14 april 2021 stond een onderwerp op de raadsagenda, dat hier alles mee te maken had: "Huisvesting short stay internationale werknemers". Huub van Eijck wees in zijn bijdrage op wat heikele aspecten: "GroenLinks kan het niet laten om bij dit thema toch ook steeds de kritische vraag te stellen in hoeverre wij als gemeente actief moeten meewerken aan het hier naartoe halen van deze werknemers. We hebben wel de lasten, en de lusten zijn eerder voor een beperkt aantal anderen. Natuurlijk is het een gegeven dat onze Noordlimburgse economie voor een deel drijft op deze werknemers en dat ze menswaardig gehuisvest worden, maar we vragen wel een kritische houding als er weer een groot logistiek bedrijf zich hier komt vestigen, die ook weer vragen om een extra toestroom van internationale werknemers. Wat ons betreft: voor nu is dit een gegeven, voor de toekomst hangt het ook af van de keuzes die we maken."